Лепенки за вътрешни гуми

Лепенки за вътрешни гуми

С тази линия се използва системата за студена (химическа) вулканизация, при която гумата не се подлага на топлинна обработка и по този начин се удължава полезния й живот. Освен това широчината на лепенката и способността й да се разширява подобряват еластичността на гумата и предотвратяват образуването на грапавини.

Лепенки за студена вулканизация на вeнтили

Лепенки за студена вулканизация на вeнтили

Лепенки VP за студена вулканизация на вентили. Тези лепенки са с дупка в центъра, която позволява по-лесния монтаж на вентили от серията SP6, SP7 и други.