RS подложки

RS подложки

Радиалните лепенки RS съдържат стоманени нишки. Използват се за ремонти със студена вулканизация върху радиални гуми за камиони. Стоманената им структура предоставя устойчивост и гъвкавост.