SL подложки

Линията лепенки SL – без екструдиращо въже, притежава същите структурни характеристики като традиционните линии „Vipal MATCH”, само че в основата им няма екструдиращо въже и са предпазени с плат. Използват се за топла вулканизация чрез покритие с екструдиращо въже MB/AC. Предлагат се за линиите VD, VDL, RAC, MT, MTL и VTL