MB/AC подпротекторен каучук

Тази висококачествена смес може да се използва за покриване на престърганата повърхност на гумата и за защита на оголените телове - може да се прилага и с топла, и със студена вулканизационни системи.

Кат.номер Марка Размер Броя в кашон
401798 Cushion Gum 750x1 mm / 10 kg 1
401211 Cushion Gum 160x1 mm / 10 kg 1
401212 Ролка 190x1 mm / 10 kg 1
401227 Ролка 200x1 mm / 10 kg 1
401201 Ролка 205x1 mm / 10 kg 1
401206 Ролка 217x1 mm / 10 kg 1
401202 Ролка 225x1 mm / 10 kg 1
401213 Ролка 230x1 / mm 10 kg 1
401205 Ролка 235x1 / mm 10 kg 1
401204 Ролка 242x1 / mm 10 kg 1
401203 Ролка 250x1 / mm 10 kg 1
401214 Ролка 260x1 / mm 10 kg 1
401215 Ролка 265x1 / mm 10 kg 1