Списанието Retreading Business, изключително популярно в света на бизнеса за регенерат, направи посещение в България в началото на месец ноември 2017.

В следващото издание ще присъстват специални статии конкретно за българския пазар, както и профили на компании, представители на бизнеса за регенерат у нас.

Retreading Business е водещо специализирано списание и претендира да бъде единственият източник на информация за регенерат в глобален мащаб.

Имайки предвид това, българските партньори, които взеха участие в проекта, имаха уникалния шанс да промотират дейността си.

Всичко това се случи с активното съдействие на бразилската фирма Випал – световен лидер в регенерата, както и на Басвулк – представител на Випал за ремонтната линия в България и домакин на събитието.