Модел № 11

Модел № 11

Оловни тежести без покритие за европейски алуминиеви джанти

Модел № 12

Модел № 12

Оловни тежести без покритие за японски алуминиеви джанти

Модел № 01

Модел № 01

Оловни тежести без покритие за японски стандартни железни джанти

Модел № 03

Модел № 03

Оловни тежести без покритие за стандартни европейски железни джанти

Модел № 23

Модел № 23

Оловни тежести без покритие за камиони 

Модел № 21N

Модел № 21N

Оловни тежести без покритие за лекoтоварни камиони с размер на джантата 17.5", 19.5"

Модел № 07

Модел № 07

Железни тежести с покритие за стандартни железни джанти

Модел № 18

Модел № 18

Железни тежести с покритие за европейски алуминиеви джанти

Модел № С120

Модел № С120

Тежести с покритие, FN серия, за алуминиеви джанти