Вентили за алуминиеви джанти на камиони и автобуси

Описание

DC NO REF LENGTH Parts
Core Rubber Grommet Nut Cap
DC1641 Ф 16X41° 9002# RG7    
DC1671 Ф 16X70/15° 9002# RG7    
DC1615 Ф 16X115/20° 9002# RG7