Вентили за селскостопански и индустриални машини – TR 623A

Описание

TR NO ENRTO NO REF. Length(mm) Core Housing Parts A B α°
Core O-Ring Rubber Grommet Washer Nut Cap
TR621A V5.02.1 Ф22.5X93/113/65°

9002#

HRG33(V9.11.6) RG7 RW11 HN1 VC3 OR VC2 39 54.5 115
TR622A V5.02.2 Ф22.5X137/158/90° 9002# HRG33(V9.11.6) RG7 RW11 HN1 VC3 OR VC2 44.5 94.5 90
TR623A V5.02.3 Ф22.5X74/95/65° TRCH3 TRCH3 RG7 RW11 HN1 VC3 OR VC2 39 36.5 115