Вентил за камиони TR175A; диаметър 95 мм

Описание

Вентил за камиони TR175A; диаметър 95 мм