Вентил за камиони TR177A; диаметър 95 мм

Описание

Вентил за камиони TR177A; диаметър 95 мм