Вентил за леки коли TR13; диаметър 70 мм

Описание

Вентил за леки коли TR13; диаметър 70 мм