Вентил за мотори TR4; диаметър 53 мм

Описание

Вентил за мотори TR4; диаметър 53 мм