Метални вентили

Метални вентили с гайка за безкамерни гуми. Препоръчват се при интензивно натоварване. Те са с овална форма с цел предпазване борда на гумата. Желателна е смяна на шайбата при всяка смяна на гумата.

Категория:

Описание

TR NO

REF Length

(mm)

Rim holes

(mm/in)

                      Parts
Rubber Gromment Washer Nut Cap
V2.04.1 Ф17.5×35 Ф11.5/.453′ V9.11.7   V9.7.1 FT
TR416 Ф17×40 Ф16/.625′ RG39 RW13 HN4 FT
TR416B Ф17×38/34

Ф11.5/.453′

Ф16/.625′

RG39

RG54

RW8 HN4 AT
TR416S Ф17×40 Ф11.5/.453′ RG54 RW1 HN4 FT
TR416L Ф16.7×59 Ф11.5/.453′ RG59 RW1 HN4 FT
TR416SS Ф14×38 Ф11.5/.453′ V801 RW1 HN8 FT
TR416SSS Ф14×39 Ф8.3/.327″ RG11 RW7 HN8 FT