MB/AC подпротекторен каучук

Тази висококачествена смес може да се използва за покриване на престърганата повърхност на гумата и за защита на оголените телове – може да се прилага и с топла, и със студена вулканизационни системи.

Категория:

Описание

Кат.номер Марка Размер Броя в кашон
401798 Cushion Gum 750×1 mm / 10 kg 1
401211 Cushion Gum 160×1 mm / 10 kg 1
401212 Ролка 190×1 mm / 10 kg 1
401227 Ролка 200×1 mm / 10 kg 1
401201 Ролка 205×1 mm / 10 kg 1
401206 Ролка 217×1 mm / 10 kg 1
401202 Ролка 225×1 mm / 10 kg 1
401213 Ролка 230×1 / mm 10 kg 1
401205 Ролка 235×1 / mm 10 kg 1
401204 Ролка 242×1 / mm 10 kg 1
401203 Ролка 250×1 / mm 10 kg 1
401214 Ролка 260×1 / mm 10 kg 1
401215 Ролка 265×1 / mm 10 kg 1