N® PAINSTICK®

Маркировките няма да се показват през горния слой боя или грунд
Формулата на този специализиран твърд пастел позволява оставянето на маркировка, която няма да се показва при довършително покритие на боя или горен слой грунд, като по този начин се редуцират цената и времето за премахване на маркировката.

Категория:

Описание

82120 N Pntstk Standard 1001 N PAINTSTIK 17 mm