PVC Втулки

БАСВУЛК ООД предлага изчерпателен асортимент ог втулки, произведени според най-високите стандарти за материал и устойчивост. Te са направени от висококачествена поликарбонатна смес, която елиминира опасността от корозия, обичаен проблем при алуминиевите втулки. Опаковани по 4 в пакет, със сериен номер и размери, ясно обозначени на всяка втулка.

Категория:

Описание

PVC 56-54 PVC 67.1-63.4 PVC 72-66.6 PVC 76.5-74.1
PVC 56.6-54 PVC 67.1-64.1 PVC 72.6-54.1 PVC 76.6-66.1
PVC 57.1-54.1 PVC 67.1-65.1 PVC 72.6-56.1 PVC 76.6-66.6
PVC 58.1-56.1 PVC 67.1-66.1 PVC 72.6-56.6 PVC 77.8-71.6
PVC 58.1-56.6 PVC 68-54.1 PVC 72.6-57.1 PVC 78-56.6
PVC 59.1-54 PVC 68 -56.1 PVC 72.6-59.6 PVC 78-72.6
PVC 59.1-56.1 PVC 68 -56.6 PVC 72.6-60.1 PVC 78-74
PVC 59.1-56.6 PVC 68 -57.1 PVC 72.6-63.4 PVC 78.8-72.6
PVC 59.1-57.1 PVC 68 -58.1 PVC 72.6-64.1 PVC 84-71
PVC 60.1-52.1 PVC 68 -60.1 PVC 72.6-65.1

PVC 60.1-54.1 PVC 68 -63.4 PVC 72.6-66.1

PVC 60.1-56.1 PVC 68 -64.1 PVC 72.6-66.6

PVC 60.1-56.6 PVC 69.1-54.1 PVC 72.6-67.1

PVC 60.1-57.1 PVC 69.1-56.1 PVC 73-54

PVC 60.1-58.1 PVC 69.1-56.6 PVC 73-56.1

PVC 60.1-59.1 PVC 69.1-57.1 PVC 73-56.6

PVC 63.4-54.1 PVC 69.1-58.1 PVC 73-57.1

PVC 63.4-56.1 PVC 69.1-60.1 PVC 73-58.1

PVC 63.4-56.6 PVC 69.1-63.4 PVC 73-59.1

PVC 63.4-57.1 PVC 69.1-65 PVC 73-59.6

PVC 63.4-58.1 PVC 69.1-66.6 PVC 73-60.1

PVC 63.4-59.1 PVC 69-67.1 PVC 73-63.4

PVC 63.4-60.1 PVC 70.1-54.1 PVC 73-64.1

PVC 64-54.1 PVC 70.1-56.1 PVC 73-65.1

PVC 64-56.1 PVC 70.1-56.6 PVC 73-66.1

PVC 64-56.6 PVC 70.1-57.1 PVC 73-66.6

PVC 64-57.1 PVC 70.1-58.1 PVC 73-67.1

PVC 64-58.1 PVC 70.1-59.1 PVC 73.1-70.1

PVC 64-59.1 PVC 70.1-60.1 PVC 73.1-70.5

PVC 64-60.1 PVC 70.1-63.4 PVC 73.6-56.1

PVC 65-56.6 PVC 70.1-64.1 PVC 73.6-65.1

PVC 65.1-57.1 PVC 70.1-65.1 PVC 74-57.1

PVC 65.1-60.1 PVC 70.1-66.1 PVC 74-60.1

PVC 65.1-63.4 PVC 70.1-66.6 PVC 74-66.6

PVC 66.1-56.6 PVC 70.1-67.1 PVC 74-72.6

PVC 66.1-57 PVC 70.1-69.1 PVC 74-64

PVC 66.1-60 PVC 70.4-56.6 PVC 74-65

PVC 66.1-64 PVC 70.4-57.1 PVC 74-67

PVC 66.6-56.1 PVC 70.4-66.6 PVC 74.4-56.6

PVC 66.6-56.6 PVC 70.4-67.1 PVC 75-57.1

PVC 66.6-57.1 PVC 71.6-56.6 PVC 75-60.1

PVC 66.6-60.1 PVC 71.6-57 PVC 75-66.6

PVC 66.6-63.4 PVC 71.6-60.1 PVC 76.1-57

PVC 66.6-64 PVC 71.6-64.1 PVC 76.1-60.1

PVC 67.1-54.1 PVC 71.6-65.1 PVC 76.1-63.4

PVC 67.1-56.1 PVC 71.6-66.1 PVC 76.1-64

PVC 67.1-56.6 PVC 71.6-66.6 PVC 76.1-65.1

PVC 67.1-57.1 PVC 71.6-67.1 PVC 76-66.6

PVC 67.1-58.1 PVC 72-54 PVC 76.1-67.1

PVC 67.1-58.6 PVC 72-57 PVC 76.1-72.6

PVC 67.1-59.6 PVC 72-65 PVC 76.1-74.1

PVC 67.1-60.1 PVC 72-66.1 PVC 76.5-72.6